Condicions d'utilització

L'usuari que accedeixi al lloc "Pessebre Vivent del Bages a les Torres de Fals" propietat de l'Associació Cultural i Recreativa de Fals, des d'ara ACR, es compromet a utilitzar el seu contingut d'acord amb el que es disposa en aquest apartat.

En cap cas, l'ACR serà responsable dels danys que pogués causar l'usuari per l'ús erroni o indegut del lloc web o de qualsevol servei o contingut derivat del mateix en relacions amb tercers, essent responsabilitat única i exclusiva de l'usuari del lloc web.

L'usuari assumirà tots les despeses, costos i indemnitzacions que poguessin derivar-se de processos iniciats contra ell per incompliment del que estableix el present avís legal.

L'usuari haurà de respectar en el tractament que faci de la informació d'aquest lloc web tant aquest avís legal com els d'aquells llocs web als quals s'enllaci.

L'usuari es compromet a utilitzar la informació continguda en el lloc de l'ACR , així com d'aquells llocs als quals s'enllaci, exclusivament per a les seves pròpies necessitats i a no realitzar directament o indirecta una explotació comercial dels serveis als quals té accés de forma gratuïta.

L'usuari del lloc web es compromet a no utilitzar el lloc web de l'ACR o els seus serveis i continguts de forma contrària al disposat per la legislació vigent que sigui d'aplicació.

De la mateixa manera, l'ACR es reserva el dret de retirar l'accés al lloc web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

L'ACR es reserva els drets de reproducció, modificació, adaptació, comunicació pública, manteniment, correcció d'errors, cessió, venda, lloguer, préstec i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial que pugui correspondre-li sobre els continguts de la seva web.

Qualsevol exercici dels anteriors drets, amb independència del mitjà o forma en que es produeixi, requereix autorització prèvia i per escrit de l'ACR

En cap cas, l'ACR serà responsable de les possibles infraccions que en matèria de propietat intel·lectual o industrial pogués cometre qualsevol usuari del lloc web de l'ACR .

El contingut del lloc de l'ACR està publicat a nivell informatiu o orientatiu. En cap cas pretén substituir qualsevol altra informació de caràcter professional.

ACR Fals          Ajuntament Fonollosa          Fonollosa terra de olors
Menu Pujar