1990

Des que Sant Francesç d’Assís realitzà als inicis del segle XIII la primera escenificació viva d’un dels moments culminants del misteri cristià, el naixement de Jesús, aquesta forma de representació popular que s’entronca amb el pessebrisme tradicional s’ha anat consolidant com una de les manifestacions més arrelades al nostre país on les Festes de Nadal han generat un importantíssim costumari ritual i ceremonial en el qual conviuen harmoniosament les antigues tradicions dels nostres avant-passats, relacionades amb el solstici d’hivern, amb el sentit religiós i profund del poble català.

Des d’aquesta perspectiva, el Nadal i les seves dramatitzacions rituals, entre les quals destaquen els pessebres vivents com el del Bages amb totes les seves connotacions escenogràfiques i artístiques, posen de manifest l’important contingut simbòlic d’aquestes festes, no sols pel que fa referència als seus aspectes sacres i mítics, sinó també per la importancia que adquireixen determinats valors humans i socials: el naixement de la vida, l’inici del cicle natural, el paper de la família com a institució bàsica de la societat…

És per això que vull felicitar-vos sincerament per aquesta iniciativa, la qual constata l’agermanament dels vostres dos pobles (Fals i Rajadell) amb la il·lusió d’un projecte comú que any rera anys esdevé la manifestació oberta de la vostra identitat col·lectiva i solidària.

Lluís Alegre i Selga
Conseller de Comerç, Consum i Turisme
de la Generalitat de Catalunya