Jaume Espinalt

Jaume Espinal Farré ha estat Cap del servei d’Urbanisme de l’Ajuntament de Manresa, i actualment es l’arquitecte municipal de l’Ajuntament de Súria.

També ha estat:

  • 1973-1983 Director Cor Elaia
  • 1983-1989 President Joventuts Musicals 25a
  • 1989-1998 Junta Col·legi d’Arquitectes
  • 1984-1990 President Escola Espill
  • 1997-2001 Vicepresident ACR Fals
  • 1995-2008 President Ampans
  • 2003-2009 Consell Adm. CaixaManresa
  • 2010 Patronat Ampans
  • 2011 Director Càritas
  • 2014 Consell Adm Aigües Manresa