Lluís Alegre i Selga

Conseller de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya