Salvador Casals i Romagosa

Va néixer el 10 de febrer de 1970 a Gelida.

Gerent del Casal «Societat La Principal de Vilafranca»(*) i alhora és el president de la Federació d’Ateneus de Catalunya.

La Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) és un dels principals representants del moviment associatiu català i les entitats federades a la FAC representen a 100.000 socis.

Casals s’ha fixat com objectiu del seu mandat treballar per que la FAC esdevingui «un dels principals motors de dinamització social i cultural de Catalunya»

(*) El Casal és una entitat amb més d’un segle d’història, que des de Vilafranca però amb una vocació plenament comarcal, busca satisfer les necessitats formatives, esportives, de lleure i culturals de gairebé 2.000 famílies del Penedès.

A dia d’avui, és una organització moderna que treballa de forma constant en la gestió del lleure, els serveis per les famílies i el foment del civisme i voluntariat per ajudar a construir un espai de convivència millor.